• károsult és károkozó jogi képviseletének ellátása peres és peren kívüli eljárásokban
  • vagyoni kár és sérelemdíj megtérítése iránti igény érvényesítése