• fizetési felszólító levél megküldése
  • fizetési meghagyásos eljárás során jogi képviselet
  • peres eljárás során jogi képviselet
  • felszámolási és végrehajtási eljárás lefolytatása