• örökléssel kapcsolatos okiratok (öröklési szerződés, végrendelet) szerkesztése
  • jogi képviselet ellátása hagyatéki eljárás során
  • öröklési jogvita során jogi képviselet ellátása peres és peren kívüli eljárásokban